Searching...
25 Ocak 2014

SİCİM KURAMI NEDİR?

06:46
Eski Yunanlılar, parçalanamaz en küçük bileşenlerin atomlar olduğunu söylediklerinde, o zamanın teknolojisi ile muhteşem bir öngörü idi. Fakat bugün, atomların da alt parçacıkları olduğunu biliyoruz. En alt, artık bölünemeyecek kadar küçük parçacık nedir ?

Sicim kuramı, eğer standart modeldeki varsayılan nokta parçacıklar, bugünki teknolojik kapasitemizin cok ötesinde bir kesinlikle incelenebilirse, bu parçacıkların her birinin salınım halinde, çok küçük birer sicimden oluştuğunun görülebileceğini iddia eder. 

Tipik bir sicimin uzunluğu, yaklaşık olarak Planck uzunluğuna eşittir, yani bir sicim bir atomun çekirdeğinden yüz milyar kere milyar (10 üzeri 20) defa küçüktür. Günümüzde yapılan deneylerin, maddenin mikro seviyede sicimlere dayalı doğasını çözemiyor olmasında şaşılacak birşey yok.

Çünkü, sicimler atomaltı parçacıklar ölçeğinde bile çok ama çok küçüktür. Bir sicimin bir nokta parçacık olmadığını doğrudan gösterebilmek için, maddeleri bugüne dek yapılmış olanlardan milyon kere milyar kat daha yüksek bir enerjiyle çarpıştıracak bir hızlandırıcımız olması gerekir.

Bir keman telinin oluşturduğu farklı titreşim örüntülerinin farklı notalar oluşturması gibi, temel bir sicimdeki farklı titreşim örüntüleri de farklı kütleler ve kuvvet yükleri oluşturur. Bu çok önemli bir nokta olduğundan, bir kere daha söyleyelim. Sicim kuramına göre, temel bir "parçacığın" özellikleri ( kütlesi ve farklı kuvvet yükleri) içteki sicimin gerçekleştirdiği titreşim örüntüsüyle belirlenir. 

Daha kuvvetli çekilen keman telleri daha şiddetli titreşir, daha hafifçe çekilen tellerse daha hafif titreşir. Şimdi özel göreliliğin bakış açısına göre, enerji ile kütlenin madalyonun iki yüzü olduğunu biliyoruz. Daha fazla enerji daha büyük kütle demektir, daha büyük kütle de daha fazla enerji. Dolayısıyla sicim kuramına göre, bir temel parçacığın kütlesi , içindeki sicimin titreşim örüntüsünün enerjisi tarafından belirlenir. Daha ağır parçacıkların daha fazla enerjiyle titreşen iç sicimleri vardır, hafif parçacıklarınsa daha az enerjiyle titreşen iç sicimleri vardır.

Fotonlar, zayıf ayar bozonları ve glüonlar gibi haberci parçacıklar da başka sicim titreşim örüntüleridir. Özellikle önemli bir nokta var, sicim titreşim örüntüleri arasından bir tanesi, gravitonun özelliklerine tamamen uyar ve bu da kütleçekiminin, sicim kuramının ayrılmaz bir parçası olmasını sağlar.

Evrendeki bütün fiziksel olaylar, süreçler ve olgular en temel düzeyde, bu temel maddi bileşenler arasında etkin olan kuvvetlerle betimlenebilir olduğu için, sicim kuramı fiziksel evrene dair her şeyi kapsayan, tek bir birleşik tanımlama yapmayı vaat eder, Herşeyin kuramı`nı. Bu iddia yı ispatlayacak teknolojik gelişimleri sabırsızlıkla bekliyoruz.


#İnanç Kızılkaya

0 yorum:

Yorum Gönder