Searching...
21 Şubat 2014

Jeoloji Mühendisliği Nedir ?

07:34
Jeoloji mühendisliği nedir?
Jeoloji mühendisliği tanımını öğrenmeden önce jeoloji nedir o öğrenelim? Jeoloji; Jeoloji yer bilimi demektir. Jeoloji Yunanca kökenli bir kelimedir. Jeoloji mühendisiyse; Yer yuvarlağının tarihini, yer kabuğunun bileşimi ve yapısal koşullarını, yerkürenin başlangıcından bugüne kadar geçirdiği yapısal değişmeleri, yerkabuğunun yüzeyinin ve altının bugünkü durumunu inceleyen, yerleşim alanlarının yer seçimi çalışmalarını yürüten kişidir. Jeoloji mühendisliği'de Jeoloji mühendisi yetiştiren bölümlere verilen isimdirjeoloji mühendisliği
Jeoloji mühendisliği programının amacı nedir?
Jeoloji, yerkürenin başlangıcından bugüne kadar geçirdiği yapısal değişmeleri, yerkabuğunun yüzeyinin ve altının bugünkü durumunu inceler. Jeoloji mühendisliği bölümü jeoloji biliminin sağladığı bilgilerin mühendislik alanına uygulamasına ilişkin kuram ve yöntemler konusunda eğitim ve araştırma yapar.
Jeoloji mühendisliği programında okutulan dersler hangileridir?
Jeoloji mühendisliği programı, matematik, fizik, kimya gibi temel ve jeoloji, mühendislik vb. Alanlarda uzmanlık derslerinden oluşur. Üçüncü ve dördüncü yıllarda kuramsal mühendislik dersleri yanında arazi uygulamaları ve laboratuvar çalışmalarına büyük ölçüde yer verilir. Ayrıca, öğrencilerin staj yapma zorunluluğu vardır.
Jeoloji mühendisliği için gereken nitelikler nelerdir?
Jeoloji mühendisliği alanında çalışacak kişinin üstün bir akademik yeteneğe sahip, jeoloji, fizik, kimya,matematik, coğrafya ve ekonomiye ilgili ve bu alanlarda başarılı, açık havada çalışmaktan hoşlanan bir kimse olması gerekir.
Jeoloji mühendisliği mezunlarının kazandıkları ünvan ve yaptıkları işler nelerdir?
Üniversitelerin jeoloji mühendisliği bölümünü bitirenler bu alanda "Jeoloji Mühendisi" ünvanına hak kazanırlar. Jeoloji mühendisi çalıştığı kurumda yeraltındaki doğal kaynakların maden, petrol, endüstriyel hammaddeler, yeraltı suyu, jeotermik enerjinin bilimsel ve teknik yöntemlerle araştırılmasına, bulunmasına ve rezervlerin hesaplanmasına; kentleşme alanları, liman, havaalanı, baraj yerleri ile tünel, karayolu ve demiryollarının geçeceği yerlerin en uygun jeolojik özelliklerine göre seçilmesine çalışır, bu alanda araştırma ve incelemeler yapar. Jeoloji mühendisi, yeryüzünün jeolojik haritalarını yapar, yeryüzü ve yeraltına ait elde edilen bilgileri bütünleştirerek uygulamaya dönüştürür. Jeoloji mühendisleri, jeofizik ve maden mühendisleri ile yakın bir işbirliği içinde çalışırlar.
Jeoloji mühendislerinin çalışma alanları nelerdir?
Bu alanda yetişenlerin büyük bir bölümü kamu kuruluşlarında, pek azı ise özel sektörde çalışmaktadır. Jeoloji mühendislerinin çalıştığı belli başlı kuruluşlar şunlardır: MTA, DSİ, İller Bankası, Etibank, TKİ, Devlet Karayolları, Yol-Su Elektrik Kurumu, deprem Araştırma Enstitüsü ve özel sektör de seramik ve cam fabrikalarıdır.
Jeoloji mühendislerinin kullandıkları alet ve malzemeler nelerdir?
Jeolog çekici, pusula, büyüteç, topografik harita, laboratuar araç ve gereçleri, topografik ölçüm aletleri, Çeşitli çizim araç-gereçleri, uydu ve hava fotoğrafları, bilgisayar.
Jeoloji mühendislerinin görevleri nelerdir?
1- jeotermal (sıcak su) enerji kaynaklarını araştırır, potansiyelini belirler ve kullanıma hazır hale gelmesini sağlar.
2- Yerkürenin yüzeyini ve yeraltındaki doğal zenginliklerin (maden, petrol, doğal gaz, yeraltı suları gibi) birikimine ve dağılımına neden olan faktörleri inceler.
3- Yerkürede meydana gelen fırtına, kuraklık, kar, yağmur, sel gibi olayların yerküre üzerindeki etkilerini inceler, bunlardan doğabilecek olumsuzlukların giderilmesi için çözümler üretir.
4- Yeryüzünün jeolojik haritalarını çizer ve çizilmiş haritaları okuyarak yorumlar.
5- Yerüstünden ve yeraltından elde edilen fosillerin kimyasal analizlerini yapar.
6- Baraj, liman, havaalanı, karayolu ve demiryollarının yapılacağı yerlerin en uygun jeolojik özelliklere göre seçilmesine çalışır, bu alanda araştırmalar ve incelemeler yapar.
7- Çalışma konularıyla ilgili olarak planlama, projelendirme, uygulama, denetleme ve değerlendirme görevlerini yürütür.
Jeoloji mühendislerinin çalışma ortamı ve koşulları nelerdir?
Jeoloji mühendisleri, çoğunlukla açık arazide ve şantiyelerde çalışırlar. Yeraltı ve yerüstünde araştırma yapılması gereken her katmanda görev yaparlar ve ıslak, soğuk, sıcak ortamlarda bulunurlar. Arazi çalışmaları genellikle yaz aylarında yürütülür. Jeologlar arazide elde ettikleri bulguları incelemek üzere laboratuarlarda kimyasal analiz çalışmaları büro ortamında harita okunması, araştırma sonuçlarının rapor edilmesi gibi çalışmalar yaparlar.

1 yorum:

  1. İş bulma konusunda büyük şüphelerin olduğu mühendislik alanlarından birisi. Jeoloji Mühendisliği taban puanları 2020 değerleri ile birlikte sizlere detaylar aktarmaya geldik. Bu detaylarda bölümün ders içeriği, müfredatı yer alırken ayrıca kaç puan yapmanız gerektiği ve hangi üniversitelerde olduğu gibi konularda da bilgi paylaşımı yaptık. Jeoloji Mühendisliği başarı sıralaması 2020 verileri ile birlikte sizlere aktaracaklarımızı tamamladık. Ayrıca kontenjan, eğitim türü gibi konulara da yer verdik. jeoloji mühendisliği taban puanları

    YanıtlaSil