Searching...
22 Şubat 2014

Evreni Tek Bir Denklemde açıklamak mümkünmüdür?

06:12
Evren hakkında anlaşılması en zor sey, anlaşılabilir olmasıdır. (Albert Einstein)

Evren anlaşılabilirdir, çünkü bilimsel yasalar tarafindan yönetilir; yani, davranışı modellenebilir. Peki, bu yasalar veya modeller nelerdir? Matematiksel dilde tanımlanan ilk yasalar veya modeller nelerdir? Matematiksel dilde tanımlanan ilk yasa çekim kuvvetidir. Newton`ın 1687`de yayınlanan çekim kuvveti der ki, evrendeki her nesne kütlesine oranlı bir kuvvetle bütün diğer nesneleri kendine çeker. Bu düşünce kendi çağının entelektüel hayatı üzerinde büyük bir etki yaratmıştır, çünkü ilk kez evrenin en azından bir özelliğinin doğru olarak modellenebileceğini göstermiş ve bunun için matematiksel bir mekanizma sağlanmıştır. 

Evrenin yasa veya model olarak keşfedilen sonraki özellikleri elektrik ve manyetik kuvvetler oldu. Bunlar da çekim gücü gibi davranırlar ama büyük bir farkla; aynı türde iki mıknatıs veya elektrik yükü birbirini iterken, aynı türde olmayan mıknatıslar veya yükler birbirini iterken, aynı türde olmayan mıknatıslar veya yükler birbirlerini çekerler. Biz onları günlük yaşamımızda pek farketmeyiz, çünkü makroskobik cisimler hemen hemen eşit sayıda pozitif ve negatif elektrik yüklerine sahiptir. Bu, iki makroskobik cisim arasındaki elektrik ve manyetik kuvvetlerin birbirini neredeyse yok ettiği anlamına gelir; oysa çekim kuvvetinde bu cisimlerin kuvvetleri birbirine eklenir.

Belki de fizikçilerin tek bir doğa kuramına ilişkin beklentileri asılsızdır ve tek bir formülasyon mevcut değildir. Belki de evreni tanımlamak için farklı durumlarda farklı kuramlar kullanmalıyız. Her bir kuram kendi gerçeklik yorumuna sahip olabilir.

Bu nedenle M-kuramının yasaları, iç uzayın nasıl büküldüğüne dayanarak farklı yasaları olan farklı evrenlerin varlığına izin verir. M-kuramı pek çok farklı uzayın, belki de 10 üzeri 500 sayıda uzayın varlığını onaylayan çözümlemeler içerir. Kısacası, her biri kendi yasalarına sahip 10 üzeri 500 farklı evreni var sayar. Bunun ne kadar ettiği konusunda bir fikir sahibi olmanız için şöyle düşünün: Eğer birisi her bir evrenin öngördüğü yasaları yalnızca bir milisaniyede hesaplayabilseydi ve bu hesaplamaya büyük patlama sırasında başlasaydı, şimdiye kadar ancak 10 üzeri 20 kadarını hesaplamış olurdu.

Bilim insanları uygun bir kuram ve yeterli hesaplama gücüne sahip olunduğunda bütün evrenin geleceğinin önlerine serileceğine inandırıldılar. Ancak sonra kuantum belirsizliği, eğik uzay, kuarklar, sicimler, fazladan boyutlar, her biri kendi yasalarına sahip 10 üzeri 500 sayıda evren geldi ve onların içinde yalnızca bir tanesi bizim bildiğimiz evrene benziyor. 

Fizikçiler, evrenimizin görünür yasalarını birkaç basit varsayımın eşsiz olası sonuçları olarak açıklayan tek bir kuram bulma umutlarını terk etmek zorunda kalabilirler. 


2 yorum:

 1. Logically complete cosmological concept. /due to lack of knowledge of the English language was not able to correct the translation Implemented by Google/

  In order to present the unlimited space originally:
  1. homogeneous - enough to postulate the presence in it of two elements with Simple and Complex /closed systematically/
  2. heterogeneous - enough to postulate the presence in it of one more element - the Most High and Almighty God - with open systematically.
  It is easy to assume that even at the lowest possible deployment of the intangible component of the essence of God - the Spirit of God - for the level of the original downwardly directed the permanent deployment of the material component of the essence of God, there is a curtailment of Simple and Complex /i.e.. It is their decay due to blocking of origin upwardly directed constantly deploy intangible components of the entity / as much as possible heterogeneous to God's essence minimum possible number of cell uniformity (1H), and God on the basis of the material components of the 1H deploys the minimum possible heterogeneous to its essence as possible numerically elemental homogeneity (2H). Coagulation process will begin in 2H known God start time since the completion of its deployment. curtailment of the Spirit of God to the level of initial deployment again unfolds 1H - God potential for transformation 1H into 2H and 1H into 2H limitless!

  YanıtlaSil
 2. Logically complete cosmological concept. /due to lack of knowledge of the English language was not able to correct the translation Implemented by Google/

  In order to present the unlimited space originally:
  1. homogeneous - enough to postulate the presence in it of two elements with Simple and Complex /closed systematically/
  2. heterogeneous - enough to postulate the presence in it of one more element - the Most High and Almighty God - with open systematically.
  It is easy to assume that even at the lowest possible deployment of the intangible component of the essence of God - the Spirit of God - for the level of the original downwardly directed the permanent deployment of the material component of the essence of God, there is a curtailment of Simple and Complex /i.e.. It is their decay due to blocking of origin upwardly directed constantly deploy intangible components of the entity / as much as possible heterogeneous to God's essence minimum possible number of cell uniformity (1H), and God on the basis of the material components of the 1H deploys the minimum possible heterogeneous to its essence as possible numerically elemental homogeneity (2H). Coagulation process will begin in 2H known God start time since the completion of its deployment. curtailment of the Spirit of God to the level of initial deployment again unfolds 1H - God potential for transformation 1H into 2H and 1H into 2H limitless!

  YanıtlaSil