Searching...
15 Şubat 2014

Bilime Yapılan Ahlaksız Teklif !

00:32
Bilime Yapılan Ahlaksız Teklif !
Gökbilimiyle ilgili yaptığı çalışmalarla, yer merkezli evren anlayışının yerine güneş merkezli evren modelini sunmuş olan Kopernik’in, geçtiğimiz günlerde 540. doğum yıl dönümüydü.
Kilise ve engizisyon bütün çabalarına rağmen, gökbilimdeki gelişmelere engel olamadılar ve Kopernik Devrimi ileride bir çığa dönüşerek, dinsel otoritelerin yıkılmasına neden olacaktı.

Bilim tüm bu gelişmelere rağmen devinim içinde yoluna devam etmektedir. Öyle ki bilim; yirminci yüzyılda kuantum fiziğiyle yeni bir paradigmanın içine girmesine rağmen, din; durağan yapısıyla varlığını hâlâ sürdürebilmektedir. Çünkü din, insanoğlunun en büyük korkusu olan ölüm sayesinde ayakta durmaktadır. Bilim, insanlara ne olmadıklarını gösterdi ama ne olduklarını da söylemedi. Ayrı deyişle bilimin, insanlara rastlantısal bir varoluşta sürdürdükleri yaşamın içinde bir ereksellik olmadığını ifade etmesi, insanları pek tatmin etmedi. Öyle ki, hiç kimse varoluşunun bir tesadüften ibaret olduğu düşüncesini kabullenemiyordu, dahası öldükten sonra yok olmak düşüncesiyle yaşayamıyordu.
Görüleceği üzere bilimin, evrim konusundaki söylemi yalnızca din adamlarının alanlarını sınırlayıp geçersiz kılmaya çalışmıyor, en sıradan insanın da dünya görüşünü ve varoluşunu yeniden biçimlendiriyor. Dolayısıyla evrime karşı reflekslerin gelişmesi anlaşılabilir aksi durumdaki insanın, biyolojik ve kültürel evrimi sonucu ulaştığı şimdiki yaşamını yeniden anlamlandırması gerekecek. Anlamsızlıkla kuşatılmış bir dünyada ereksellikten uzak bir yaşamı idame ettirmekse, büyük bir cesaret gerektirmektedir. Nihayetinde insanların algılarındaki bu sıkışmışlığı hem dinler hem de iktidarlar, tarih boyunca insanları kullanabileceği bir araca dönüştürmektedir. Asıl vahim olan ise; ölüm veya amaçsızlıkla boğuşmak değil otoritelerin, insanların kaderini kendi keyfiyetlerince sürdürmeleridir.
Bilime yapılan ahlaksız teklifler ve orta yolu bulalım söylemleri, birgün dinler yok olduğunda bitecektir. Çünkü orta yol yoktur !

0 yorum:

Yorum Gönder