Searching...
14 Ekim 2013

NAUTİLOİDEA | Ara Geçiş Formu

06:16

NAUTİLOİDEA 

Bu canlı grubu, sadece tek bir tür değildir. Koca bir alt sınıf, Nautilidimsilerden Ammoidlere geçiş olarak
karşımıza çıkar. Bu alt sınıf altındaki 2500 tür, bu geçişe ait farklı basamaklardır. 500 milyon yıl önce kadar evrimleşmişlerdir. Son 400 milyon yılda, bu türlerin çoğu Ammonoidlere doğru evrimleşmiş, sonrasında ise soyları Kreates Yok Oluşu'nda sona ermiştir. Ancak bir kısmının temsilcileri günümüze kadar gelebilmiştir. Örneğin Odalı Nautilus isimli bir tür Samoa ve Filipin açıklarında 500-700 metre derinlikte yaşamaktadır.


0 yorum:

Yorum Gönder